ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Time Frame

זטא טוק: זמן ההופעה     

בנוגע לרמת הדיוק של התחזית שלנו, זה יתרחש באביב המאוחר, בקיץ המוקדם, בשנת 2003. לא ניתן לקבוע יום ספציפי לכך. היכן שהכוכב וכדוה"א יפעלו זה על זה, בקירבה פיזית אחד על השני, הרגע המדויק של כך תלוי במספר רב של גורמים. המיקום המדויק של היבשות מתי שכדוה"א מאט את סיבובו עד לעצירה. עד כמה בטן כדוה"א סוערת לפני שקרום כדוה"א מחליק. אלו הם דברים שלא ניתן לחזות במדויק, מפני שיש הרבה משתנים שלוקחים כאן חלק במשחק הזה.

ניתן יהיה לראות את הכוכב בעין בלתי מזויינת למשך 7.3 שבועות לערך, לכל הבטוח לא פחות מ- 43 יום, לפי השיבוש המגנטי והכבידתי שתיארנו. כולם יהיו מודעים לכוכב הזה, אם כי רוב האנשים יתייחסו אל נוכחותו בספקנות. כמו שהזכרנו, רוב האנושות תחיה בהכחשה ולא תשים לב או שלא תדאג לכך. אותו כוכב שביט כבר ידוע וזמין לממשלה שלכם, ולאחרים. הם משוחחים על כך ביניהם עכשיו. מה שממשלות העולם בחרו לומר להמון העם אינו ידוע- זה עניין של בחירה חופשית, וכל ניחוש שמתבצע עתה יכול להיווכח כטעות. אנו בחרנו להזהיר את בני האדם. אלה שמבקשים לפעול- יכולים לעשות כך. אלה שמעדיפים להתעלם עשו את הבחירה הזאת לעצמם ולאלה שהם אוהבים ומוקירים. אלה שאינם יכולים לפעול, מכורח אי-יכולתם, יכולים לנוח בשלווה.

הכוכב מופיע באופן מחזורי, כל 3,657 שנה בממוצע. השינוי בקצב ההופעה אינו תלוי במצב של מערכת השמש שלכם, אלא בכוח הכבידתי של גופים שמימיים המפלסים דרכם בתוך שביל כוכבי השביט, רחוק ממערכת השמש שלכם. אנו ממליצים לכם לקרוא כמה ספרים שנכתבו אודות הטבע המחזורי של כוכב זה, שגם יכול להיות מתואר בספרים בתור כוכב ששייך למערכת השמש שלכם. כדור הארץ שלכם, עם העדות הגיאולוגית שלו, עומד נוכח לטבע המחזורי של הופעת כוכב השביט.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם