ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Scripted Drama

זטא טוק: דרמה מתוסרטת     

הזירה כבר ערוכה, אם כן, שלבי תנועת הקרום במשך שעת השינוי הם כלהלן:

  1. כשהקוטב הדרומי, הנאחז בחוזקה ע"י הקוטב הצפוני החולף של הכוכב השנים-עשר, נע צפונה, הקרום נקרע מהליבה וחופשי בדרכו, מאפשר לנקודות לחץ שכבר קיימות להירגע. כך, אירופה ואפריקה נעות מזרחה יותר, מאפשרות לאטלנטי להיקרע לגזרים, במשך ההחלקה צפונה.
  2. ההשפעה המיידית של המעטה של הלוח המאסיבי של אירופה ורוסיה והמזרח הקרוב כדי לנוע מורגשת לרוב הכי חזק בהודו, מפני שההימאליה מוסעים מעל הודו בנקודה זאת, למעשה מוחקים את המדינה הזאת כהרף עין.
  3. ההשפעה של הלוח ההודו-אוסטרלי הלוקח צלילה תחת ההימאליה היא לפוגג את המתח לאורך הבקע האפריקני, כך שזה קורע, באופן מיידי, אבל בצעדים מצמררים עם התאמות הססניות עוצר בין רעדים. ביסודה, התנועה כלפי מזרח של היבשת האפריקנית היא מומנטום היוצר קרע זה.
  4. במשך הקרע האטלנטי, והסחיבה צפונה או של היבשת אמריקה הצפונית, קרע שכבר קיים ב- St. Lawence Seaway נקרע הלאה, ביסודו החוליה החלשה בגוש קרקע זה המוחזק בנקודות כה רבות לצד הרחוק יותר של האטלנטי. קנדה נעה צפונה, בעוד ששאר חלקי אמריקה נצמדים לבקע האטלנטי בזמן שהוא מפריד.
  5. התנועה של הלוח המאסיבי המארח את אירופה, רוסיה ואסיה למזרח גם מצופה לקרוע את הלוח הזה לאורך ההימאליה, כמו שציינו, יוצרת מפרץ פנימי אל תוך אדמות רוסיה היכן מה שעכשיו הצפון של ההימאליה. זה עוקב, בטלטולים וקריעות, במשך שעת השינוי, ביחד עם קריעת הבקע האפריקני.
  6. מתי שהאוקיינוס שמסתעף ממפרץ ברזיל מגיע למיקום של הקוטב הצפוני הנוכחי, מידת הירידה בקרום פוסקת, יוצרת דרמה נוספת. הלוחות הראשיות של חצי כדוה"א הצפוני עוצרות, וכל דבר שבא אחרי מתרסק לתוכם. במקרה של אמריקה, זה גורם למרכז אמריקה ולקריביים להתפורר.
  7. במקרה של אפריקה, שכבר מחליקה מזרחה, הכוח הוא תנועה יותר מזרחה, מפני שסאב-דקציה של הלוח ההודו- אוסטרלי כבר החלה, החוליה החלשה יותר כבר התבססה והמומנטום בתהליך.
  8. ההתנגשות בשרשרת היא מה שהיה חצי כדוה"א הצפוני הקודם, והדחיסה של הפאסיפי יוצרת התנגדות מפני שלוחות עוברות סאב-דקציה תחת יבשות אמריקה, יפן מתפוצצת ואינדונזיה מתפוררת.
  9. זה משחרר את הלוחות בדרום של קצוות דרום אמריקה ואפריקה מלחץ. מפני שהפאסיפי מיתאם, באי-רצון, לחץ לקראת אנטרקטיקה, המקום היחידי על הגלובוס שלא חווה לחץ של לוח, מאפשר לאדמה חדשה להגיח למעלה בין הקצוות של דרום אמריקה ואפריקה.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם