ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Past Cataclysms

זטא טוק: תהפוכות העבר     

הדובים שעל כדוה"א עדים לאסונות הכבדים שהתרחשו בעבר על כדוה"א ולהתרחשות המחזורית שלהם. מאחורי פצעו העמוק של כדוה"א באגן הפסיפיק, ומאחורי ההיסחפות של היבשות, ישנן צלקות יותר ממשיות מעשה ידי אדם.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם