ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: 1997 XF11

זטא טוק: 1997 XF11     

בשמירה על מדיניות כדי להתחיל באזהרת הציבור הרחב מפני תהפוכות איומות הקרבות ובאות שיכו בכדוה"א בעתיד הקרוב, עקב המעבר של מה שנקרא לעיתים קרובות הכוכב השנים-עשר, בשמירה על המועד שנעשה ידוע ע"י זיטכין על חזרתו של הכוכב האלים למעבר על-ידינו בשנת 2003, אתם תמצאו ממשלה מתוקנת שתרצה לכוון אתכם לכיוון הנכון, כך שאתם תבחינו במה שיש לכם שעד עכשיו מנסים להרחיק מעיניכם. האסטרואיד 1997 XF11 הוא מאמץ אחד שכזה מבין רבים כדי להכין את הקהל הרחב לשינויים תהפוכתיים על כדוה"א ולגרום לקהל להתחיל לחשוב על הסבירות של שינויים שכאלו. 1997 XF11 עשה יותר מכך, מפני שהוא כיוון את עיני האדם הממוצע לעבר אוריון, למקום שממנו בא הכוכב השנים-עשר בשביל המעבר התקופתי שלו. אם כל זה גורם לכם לחשוש, בדקו את תכני Troubled Times, מפני שאותם אנשים מתכוננים לפאניקה שלכם, ויש להם כמה תשובות לשאלותיכם.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם